Veel gestelde vragen

Het algemeen overzicht van alle vragen en antwoorden in de Faq database

Hoe werkt het nu precies ?

kijk ook op www.vonnisbank-uitleg.nl/ voor heldere en duidelijke uitleg.

Vonnisbank incasseert WÉL uw oude vonnis

Vonnisbank zorgt ervoor dat uw oude en inmiddels afgeschreven vonnis wel betaald gaat worden. Door samenwerking met geselecteerde deurwaarders pakken wij oude vonnissen weer op en gaan deze incasseren voor u !

Wat is een vonnis?

Dit is een uitspraak van een rechter waaruit blijkt dat de vordering aan een schuldenaar is toegewezen. De rechter vindt dat de schuldeiser volgens afspraak diensten of producten heeft geleverd en de vooraf overeengekomen betaling is gerechtvaardigd. De klant moet de opdrachtgever dus netjes betalen.

Vonnisbank werkt samen met deurwaarders, wat is uw belang daarbij?

Doordat Vonnisbank samenwerkt met geselecteerde deurwaarders bieden wij u de mogelijkheid om uw oude vonnis alsnog geïncasseerd te krijgen. Vonnisbank blaast weer "leven" in uw vonnis(sen). Dit houdt in dat wij de schuldenaar kunnen bezoeken en in het volgsysteem opnemen zodat bij eventuele positieve ontwikkelingen, uw vordering alsnog betaald gaat worden. Deze dienst is op aanvraag en wordt uitsluitend in overleg geactiveerd.

Is het gerechtvaardigd om een handel vonnis te registeren van mijn schuldenaar op Vonnisbank.nl?

Ja. De rechter vindt dat de schuldeiser volgens afspraak diensten of producten heeft geleverd en de vooraf overeengekomen betaling is gerechtvaardigd. De klant moet de opdrachtgever dus netjes betalen. Als de schuldenaar dit niet doet, ondanks een gerechtelijke uitspraak, is het gerechtvaardigd om het bedrijf te registeren bij Vonnisbank.nl. Daarbij is het vonnis openbaar.

Waarin verschilt Vonnisbank met het controleren van de kredietwaardigheid van een nieuwe klant?

Het controleren van de kredietwaardigheid van een bedrijf geschiedt altijd op basis van cijfers uit het verleden. Vonnisbank geeft een actueel en concreet inzicht in het betalingsgedrag van een nieuwe klant. Daardoor kunt u betere afspraken maken deze klant of eventueel afzien van een samenwerking.

Welke gegevens krijgt men ten zien als men een registratie heeft gevonden via raadplegen?

Alleen het KvK nummer, datum van de vonnis en het gevorderde bedrag is te zien. Ook wordt er een status opgegeven namelijk; open en betaald. Status “open” betekent dat de schuldenaar het gevorderde bedrag nog niet heeft betaald aan de schuldeiser. Status “betaald” betekent dat het gevorderde bedrag is betaald aan de schuldeiser.

Wie is eigenaar van het handel vonnis?

De schuldeiser is eigenaar van het handel vonnis. Echter de schuldeiser kan zijn handel vonnis overdragen aan een derde partij. Waardoor deze derde partij eigenaar wordt van het handel vonnis.

Wat kost het gebruik van Vonnisbank?

Bedrijven kunnen gratis een vonnis zoeken op Vonnisbank en checken of hun nieuwe klant daadwerkelijk zijn vertrouwen waard is. Bedrijven kunnen ook een vonnis plaatsen. De schuldenaar krijgt bericht over de plaatsing van zijn vonnis. Dit vergroot de kans dat hij alsnog contact opneemt en overgaat tot betaling. Het plaatsen van een vonnis is GRATIS. Wilt u meerdere vonnissen plaatsen, wij maken voor u dan een businessaccount aan, dit vereenvoudigd het registreren.

Is het plaatsen van een vonnis juridisch verantwoord én veilig?

Vonnisbank hanteert een systeem dat 100% veilig is. Bedrijven kunnen op basis van hun Kamer van Koophandel nummer een account aanmaken om een vonnis te plaatsen. Na het invullen van een aantal controlevragen gaat Vonnisbank pas over tot het plaatsen van een vonnis. De schuldenaar krijgt bericht over de plaatsing van dit vonnis. Komt deze in beweging en neemt hij contact met u op om alsnog de factuur te betalen? Dan kunt u als schuldeiser het vonnis betaald geven en sluiten. Na controle door Vonnisbank kan de schuldenaar tot slot het vonnis verwijderen uit Vonnisbank. Gaat de schuldenaar in beroep tegen het uitgesproken vonnis? Dan zet Vonnisbank het vonnis uit totdat de rechter opnieuw uitspraak heeft gedaan. Bevestigt de rechter het vonnis dan zet Vonnisbank deze weer aan. Gaat de schuldenaar in cassatie tegen het beroep? Dan zet Vonnisbank het vonnis uit totdat de rechter opnieuw uitspraak heeft gedaan. Bevestigt de rechter het vonnis dan zet Vonnisbank deze weer aan.

Respecteert Vonnisbank mijn privacy?

Uiteraard. Ons systeem is 100% betrouwbaar. Niemand komt bij uw gegevens. Deze delen we ook met niemand. We respecteren ook de privacy van de schuldenaar. We plaatsen alleen een vonnis als dit is uitgesproken en de schuldeiser een aantal controlevragen invult. We vermelden bij het vonnis wel het openstaande bedrag van de vordering én het Kamer van Koophandelnummer van het bedrijf dat in gebreke is gebleven. We plaatsen dus geen namen en persoonsgegevens.

Kan ik ook mijn oude vonnissen laten registreren?

Ja, dat kan. Vonnissen tot 20 jaar oud vanaf de datum van het uitgesproken vonnis kunt u laten registeren.

Wanneer verjaart een vonnis?

Een handel vonnis verjaart (normaliter) na 20 jaar vanaf de datum dat het vonnis is uitgesproken.