Disclaimer

Het samenstellen van de internetpagina's van Vonnisbank.nl, gebeurt met grote zorg. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist op de pagina's is terechtgekomen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. Vonnisbank.nl BV of haar medewerkers kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie.

Op de internetpagina's van Vonnisbank.nl staan enkele links die verwijzen naar internetpagina's van derden die niet onder het domein van Vonnisbank.nl vallen. Op de inhoud van deze pagina's hebben de medewerkers van Vonnisbank.nl geen enkele invloed. Vonnisbank.nl of haar medewerkers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie.